HCM

HCM eli hypertrofinen kardiomyopatia on kissojen yleisin sydänlihassairaus. Sitä esiintyy lähes kaikissa roduissa ja maatiaiskissoilla. HCM:n geenitaustaa on selvitetty jo aiemmin ja ensimmäisiä geenitestejä on ollut joitakin vuosia jo käytössä. HCM ei ole kuitenkaan yhden geenivirheen sairaus ja tutkimukset eri rotujen osalta jatkuvat. Keräämme verinäytteitä kaikista kissoista, joilla esiintyy HCM:ää. Näitä näytteitä hyödynnetään meneillään olevissa kansainvälisissä projekteissa (esim. Leslie Lyons), jotka kaipaavat kipeästi uusia näytteitä uusien geenien löytämiseksi. Verinäyte kannattaa toimittaa Helsingin Yliopiston geenipankkiimme, koska saman kissan näytettä voidaan käyttää myös muissa projekteissa. Tutkimusryhmä toimittaa eristämänsä DNA:n HCM näytteitä tarvitseville ryhmille. HCM diagnosoidaan ultraäänitutkimuksella. Pyydämme toimittamaan kopion eläinlääkärin täyttämästä HCM-ultraäänitutkimuskaavakkeesta tai eläinlääkärin antamasta muusta lausunnosta. HCM projektia varten tarvitsemme myös verrokkinäytteitä saman rodun vanhoilta terveiltä kissoilta.