Kissojen geenitutkimus alkaa!

16.2.2009

Näytteitä rotukissoista tarvitaan geenitutkimuksen kehittämiseksi.

Kissojen perimähankkeen myötä tutkijoille on syntynyt aivan uudet työkalut perinnölliten sairauksien kartoittamiseen kissoista! Samalla tavalla kuin rotukoiraat, rotukissat tarjoavat geenitutkimukselle suotuisan populaation, jonka avulla geenien paikantaminen kohtuullisillakin näytemäärillä on jouhevaa. Saman rodun kissat ovat perimältään hyvin samankaltaisia, kun taas rotujen välillä voi olla merkittäviä eroja. Tämä tukee tutkimusta.

Tutkimusprojektien rakentamiseksi tarvitaan nyt rotukissojen kasvattajilta yhteistä ponnistelea kissojen DNA-pankin rakentamiseksi. Kissoista tarvitaan verinäyte, josta tutkijat voivat eristää DNA:ta tutkimuksiin. Kun saadaan riittävästi näytteitä sekä sairaista että terveistä kissoita, voidaan ryhtyä piaktamaan sairausgeenejä.

Geenien tunnistaminen mahdollistaa geenitestien kehittämisen roduille. Niiden avulla sairauksia voidaan vastustaa järjestelmällisesti ja samalla huolehtia rotujen perinnöllisestä monimuotoiusuudesta. Se on elintärkeää kissojen hyvin voinnille.

Tule mukaan rakentamaan kissojen DNA-pankkia.