Genomiset työkalut valmistumassa

7.9.2010

Kissojen perimää on sekvensoitu ja sen myötä pystytään kehittämään erilaisia uusia geeniteknologisia siruja, joiden avulla sairausgeenejä voidaan paikantaa eri roduille. Kansainvälinen yhteisö on Morris Animal Foundationin rahoituksella testaamassa uutta Illuminan mikrosirua, jossa on kymmeniä tuhansia DNA-merkkejä geenien paikantamiseksi.  Sirun avulla pyritään jatkossa keräämään tietoa rodun sairaiden ja terveiden yksilöiden perimästä ja tunnistamaan uusia tautigeenejä.