Kissan perimä

Kuva: Irja Lehtonen

Kissan perimän kartoitus valmistui tammikuussa 2008. Kissan geenit kiinnostavat tutkijoita, koska koiran tavoin kissakin kärsii periytyvistä sairauksista, jotka muistuttavat ihmisen tauteja. Kissa ja koira muistuttavat genomiltaan enemmän ihmistä kuin perinteisesti koe-eläimenä käytetty hiiri, ja siksi ne toimivat hiirtä parempina malleina ihmisen taudeille.

Kissa on mielenkiintoinen kohde myös immuunijärjestelmän tutkijoille, koska monet sen infektiotaudit ovat sukua ihmisen taudeille. Kissoilla tavataan muun muassa ihmisen HI-virusta muistuttavaa FI-virusta sekä lintuinfluenssaa. Genomissa immuunivasteen syntyyn osallistuvat muun muassa major histocompatibility complex (MHC), geenirykelmä, jonka tuottamia proteiineja löytyy elimistön solujen pinnalta, T-solujen reseptoreita koodaavat geenit, joiden geenituotteiden avulla immuunipuolustuksen solut tunnistavat tunkeilijat, sekä immunoglobuliinia koodaavat geenit.

Kissan genomista on toistaiseksi tunnistetta noin 20 000 geeniä. Ihmisellä vastaava luku on 22 000 ja koiralla hieman alle 20 000. Ihmisen geeneistä yli 18 000:lle löytyy vastinegeeni eli homologi kissan genomista.

Koska kissan genomin emäsjärjestys on selvitetty ja julkaistu avoimissa tietokannoissa, geenitutkijoiden on helppo kehittää sopivia työkaluja omaa tutkimuskohdettaan varten.

© Tiina Raevaara