Minä ja kissani-kurssi

Hyvä kissanomistaja,

Minä ja kissani-kurssi kertoa uusimman tiedon valossa kissan käyttäytymisestä, persoonallisuudesta ja suhteesta omistajaan.

Kurssilla kerätään myös tutkimusaineistoa käyttäytymistutkimukseen sekä kissanomistajien persoonallisuuden ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Tutkimus toteutetaan Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa Hannes Lohen tutkimusryhmässä ja aineisto kerätään itseraportointikyselynä MOOC-alustalla kurssin yhteydessä.  Tutkimukseen voivat osallistua kaikenikäisten, -rotuisten ja -luonteisten kissojen täysi-ikäiset omistajat. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista, omatahtista ja halutessanne voitte keskeyttää osallistumisenne milloin vain.

Käyttäytymistutkimuksen tavoitteena on selvittää käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja persoonallisuuden vaihtelua yksilöiden välillä. Kissanomistajien persoonallisuuden ja hyvinvoinnin tutkimuksen tavoitteena on selvittää omistajan persoonallisuuden, hyvinvoinnin, ja kiintymyssuhteen  yhteyttä lemmikin persoonallisuuteen ja ei-toivottuun käyttäytymiseen. Päämääränämme on kerätä laaja kyselyaineisto, joten osallistumisenne on meille tärkeää.

Olette mukana tutkimuksessa osallistumalla Minä ja kissani -kurssille, jolla täytätte lukuisia kyselyitä. Näissä kyselyissä arvioitte itse lemmikkinne persoonallisuutta ja ei-toivottua käyttäytymistä sekä omaa persoonallisuuttanne, henkistä hyvinvointianne, tunteitanne ja ajatuksianne, joita koitte lemmikkinne pentuaikana. Lisäksi pyydämme täyttämään kyselyn lemmikkinne taustasta ja nykyisestä elinympäristöstä sekä kertomaan perustietoja itsestänne ja lemmikistänne. Täytättehän myös nämä huolellisesti. Tutkimukseen osallistuminen ei vaikuta arkeenne, mutta edellyttää kurssille osallistumisen ja kyselyihin vastaamisen kurssin lomassa.

Kurssille rekisteröityessänne täytätte henkilötietonne. Yhdistämme antamanne kyselyvastaukset näihin henkilötietoihin. Voimme käyttää henkilötietojanne yhteydenottoon esimerkiksi jatkotutkimuksia varten. Mahdolliseen jatkotutkimukseen voi sisältyä esimerkiksi vapaaehtoinen lemmikin verinäytteenotto.

Noudatamme Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta aineiston keräämisessä ja käsittelyssä. Tietonne säilytetään tietosuojatulla palvelimella. Kaikki tutkimuksessa kerättävä tieto on luottamuksellista. Tietoja analysoidaan ja tutkimuksen tulokset julkaistaan niin, että teidän henkilöllisyyttänne ei voi tunnistaa. Jos päätätte keskeyttää tutkimukseen osallistumisen, säilytämme teistä ja lemmikistänne kerätyt tiedot, ellette pyydä niiden poistamista. Tutkimuksen jälkeen aineisto arkistoidaan tunnistetietoineen Helsingin yliopistolle toistaiseksi. Aineiston säilytystarve arvioidaan uudestaan kymmenen vuoden välein.

Tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta tutkittavalle merkittäviä riskejä. Tietoturvallisuusriskit on pyritty minimoimaan yllä kuvatuilla tavoilla.

Tutkimusta rahoittaa Helsingin yliopiston Avoin yliopisto ja muita rahoittajia voi tulla mukaan. Tutkimuksen rahoittajat päivitetään kurssin rekisteröitymissivulle. Tutkimuksen rahoittajat ja yritysyhteistyökumppanit eivät vaikuta tutkimusasetelmaan, -menetelmiin tai -tuloksiin, eivätkä tulosten julkaisuun.

Tutkimuksen tietosuojaseloste on alla liitteenä.

Tutkimuksen aikana voitte olla milloin tahansa yhteydessä tutkimuksen yhteyshenkilöihin. Yhteystiedot: Tutkimuksen vastuullinen johtaja Hannes Lohi, hannes.lohi @ helsinki.fi, p. +358294125085Käyttäytymistutkimuksen sähköpostiosoite: lohi-kaytostutkimus @ helsinki.fi