OnePersonality

OnePersonality tutkimuksen tavoitteena on selvittää omistajan ja lemmikin persoonallisuuspiirteiden yhteyttä, sekä omistajan persoonallisuuspiirteiden, omistajan ja lemmikin välisen kiintymyssuhteen ja omistajan kokeman psykososiaalisen stressin ja henkisen hyvinvoinnin yhteyttä. Tässä kyselyssä arvioitiin  omaa persoonallisuuttasi, kokemaasi stressiä, henkistä hyvinvointiasi, tyytyväisyyttäsi elämään, masennusoireita, ahdistusoireita sekä kiintymystä lemmikkieläimeesi.

Tutkimustiedon keruuvaihe on päättynyt ja aineisto on nyt analysointi ja julkaisuvaiheessa. Kiitämme kaikkia tuhansia osallistujia, ilman teitä tätäkään tutkimusta ei olisi voitu suorittaa!  Kerromme julkaisuista lisää jatkossa.

Lisätietoja tutkimuksesta:

lohi-kaytostutkimus@helsinki.fi