Projektit

Kissafoto.net

 

Tällä sivulla kerrotaan erilaisista rakenteilla olevista projekteista kissojen perinnöllisten sairauksien selvittämiseksi.

Suomessakin on kymmeniä kissarotuja. Eri roduilla on erilaisia perinnöllisiä sairauksia. Tämä johtuu roturakenteesta: rodun kissat lisääntyvät keskenään ja kantakissoissa olleet geenivirheet leviävät rodun sisällä, jolloin sairastapauksia esiintyy useammin kuin muilla roduilla keskenään.

Rotujärjestöjen tulisi nyt kerätä mahdollisimman paljon tietoa rodun sairauksista ja toimittaa tiedot tutkimusryhmällemme. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Kiinnostavia projekteja ovat mm. koratien astma, venäjänsinisten epilepsia, ragdollien refluksi nefropatia muutamia luetellaksemme. Olemme kiinnostuneita erilaisista sairauksista. Projektien edistyminen on hyvin pitkälti riippuvainen tutkimusryhmälle toimitettavista näytemääristä. Geenien paikantamiseksi tarvitaan useita sairaita ja terveitä samasta rodusta. Näytemäärä on riippuvainen taudin periytymistavasta. Yhden geenin sairauksia voidaan kartoittaa alustavasti alle kymmenellä sairaan ja terveen kissan näytteellä, mutta monigeeniset sairaudet vaativat kymmeniä näytteitä.

Tutkimusryhmämme tekee kansainvälistä yhteistyötä, tämä edistää projekteja merkittävästi, sillä näytemäärät saadaan nopeasti moninkertaistettua ja rahoitusta voidaan hankkia yhdessä. Vaikka rodussa olisi tiedossa vain muutamia sairaita yksilöitä, kannattaa nekin kerätä talteen DNA-pankkiimme, sillä yhteistyöprojekteissa niilläkin näytteillä on suuri merkitys.

Rodun vanhimmat terveet kissat joka rodusta tulisi kerätä DNA-pankkiin. Ne ovat yleensä parhaita verrokkeja, sillä nuorella kissalla sairaus ei ole välttämättä ehtinyt puhkeamaan.