Lattarintaprojekti

Olemme aloittamassa tutkimusta kissojen rintalastan kehityshäiriöistä ja niiden mahdollisesta periytymisestä ja geenitaustasta. Eräs keskeinen rintakehän rakenteeseen liittyvä ongelma kissoilla on lattarinta, FCKS (Flat-chested Kitten Syndrome). Se on rintakehän epämuodostuma, jossa rintakehä on litistynyt pystysuuntaisesti. Epämuodostumalle on myös tyypillistä kylkiluiden ja kylkiluurustojen välinen terävä kulma. Epämuodostumat aiheuttavat mm. hengitys- ja imemisvaikeuksia kissalle. Lattarintaisuuden vaikeusaste vaihtelee suuresti: osa pennuista menehtyy pian syntymän jälkeen, kun taas lievemmissä tapauksissa rintakehä oikenee iän myötä ja epämuodostuma on tuskin havaittavissa.

Lattarintatutkimuksen tavoitteena on selvittää taudin periytymistä, vaikeusasteeseen vaikuttavia tekijöitä ja kehityshäiriön perinnöllistä taustaa. Tutkimusta varten tarvitaan mahdollisimman paljon tietoa lattarintapennuista ja niiden vanhemmista. Tarvitsemme näytteitä sekä lattarintaisista että verrokeista eli normaalin rintakehän omaavista kissoista. Näytteeksi kelpaa verinäyte, josta eristämme DNA:n geenikartoituksia varten.

Keräämme näytteitä kaikista roduista. Jos pentusi menehtyy rintalasta ongelmaan tai kissallasi on lievä rintalasta ongelma, toimitathan tutkimusryhmälle näytteen alla olevien ohjeiden mukaan. Jos kissasi on testattu jossakin vaiheessa Genlab Niinissä, voit antaa luvan näytteen siirtämiseksi ja terveystiedot täältä.

Elossa oleva kissa/pentu

Jos kissalla on todettu pentuna lattarinta, sen verinäytettä (EDTA-putki) toivotaan kissojen geenipankkiin. Kissan tietoihin laitetaan mukaan kuvaus lattarinnasta. Lattarintapentujen vanhemmista toivotaan myös näytettä geenipankkiin.

Jos pentueeseen syntyy lattarintapentu, ottakaa siitä kuva digikameralla ja/tai kuvailkaa suullisesti lattarintapennun ulkonäköä ja lähettäkää pennusta näyte geenipankkiin ennen sen luovuttamista uuteen kotiin.

Verinäytteen otto onnistuu esim. rokotuksen yhteydessä. Digikameran kuva lähetetään sähköpostitse osoitteseen lgl-kyselyt @ helsinki.fi

Verinäytteen (geenipankin) toimitusosoite:

Lohen tutkimusryhmä

Biomedicum 1 Helsinki, huone C514b

Haartmaninkatu 8

00290 Helsinki

 

Menehtynyt tai lopetettu lattarintapentu:

Jos lattarintapentu menehtyy pian syntymän jälkeen, lähettäkää koko pentu tutkimuksiin. Lähetys tapahtuu Matkahuollon kautta. Ennen lähettämistä asiasta tulee olla yhteydessä Professori Antti Iivanaisen ryhmään, puhelin virka-aikana 02941 57026, jotta voidaan sopia lähetysajankohdasta. Pennun voi lähettää joko heti kuoleman jälkeen tai pakastettuna kunhan lähetyksestä on etukäteen sovittu.

Huomioithan näytteitä postittaessasi, että ryhmällä ei ole vastauslähetyssopimusta Itellan / Matkahuollon kanssa, vaan lähettäjä vastaa postituskuluista itse.
 

Pakkausohjeet:

Pentu tulee kääriä moninkertaiseen sanomalehtipaperiin tms. joka on ilmavaa ja imee mahdollista kosteutta sekä toimii eristeenä. Sanomalehtikerroksen ympärille tiivis, parinkertainen muovipussi/roskapussi, jotta nesteitä ei pääse valumaan ulos. Päälle vahva pahvi/styroksilaatikko, joka on täytetty sopivalla materiaalilla niin, ettei sisältö pääse "kolisemaan" lähetyslaatikossa.

Toimitusosoite:

Helsingin yliopisto

Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto/Anatomia/A. Iivanainsen tutkimusryhmä

Mustialankatu 1

00790 HELSINKI

 

Tutkimusprojektissa on prof. Lohen tutkimusryhmän lisäksi anatomian Professori Antti Iivanainen.