Lihavuus

Lihavuus on yleinen kansanterveydellinen ongelma ja sitä esiintyy myös lemmikeissämme kissoissa ja koirissa. Lihavuuteen vaikuttavat perintö- ja ympäristötekijät. Lihavuutta esiintyy erityisesti abessinialaisilla, somaleilla ja venäjänsinisellä, mutta lihavuuteen taipuvaisia yksilöitä löytyy kaikista roduista. Rotuspesifisyys voi kuitenkin viitata altistaviin perintötekijöihin. Tutkimusryhmämme on kiinnostunut samaan näytteitä rodun kissoista, jotka ovat selvästi rodun keskivertoa ylipainoisempia. Verrokeiksi tarvitsemme normaalipainoisia rodun edustajien näytteitä. Tavoitteenamme on tunnistaa lihavuudelle altistavia geenejä. Tutkimuksesta saattaa olla hyötyä kissakasvatuksen lisäksi myös ihmisen lihavuustutkimuksissa.