Tiedote KISPETiin osallistuville

Hei kissanomistaja,

 

Olette osallistumassa kissojen persoonallisuus- ja käyttäytymistutkimukseen (KISPET), joka toteutetaan Helsingin yliopistossa Hannes Lohen tutkimusryhmässä. Tutkimukseen voivat osallistua kaikenikäisten, -rotuisten ja -luonteisten kissojen omistajat. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

 

KISPETin tavoitteena on selvittää kissojen käyttäytymisen geneettistä ja ympäristöllistä taustaa ja persoonallisuuden vaihtelua kissayksilöiden välillä. Päämääränämme on kerätä maailman laajin kissojen käyttäytymisaineisto, joten siksi osallistumisenne on meille tärkeää.

 

KISPETiin voi osallistua täyttämällä kissojen käyttäytymiskyselyn ja siihen liittyvät muut kyselyt (mm. taustatietokysely sekä terveyskysely). Täytättehän huolellisesti myös kissan tiedot sekä omat tietonne. Kyselyvastausten perusteella teidät saatetaan kutsua jatkotutkimukseen, joka voi käsittää esim. käyttäytymistestiin osallistumisen kotonanne tai kodin ulkopuolella, noin viikon mittaisen aktiivisuusmittarijakson tai pyynnön lähettää kissasta verinäyte. Jatkotutkimuksiin kissat valitaan pääasiassa iän, luonteen ja terveyden perusteella. Käyttäytymistesti- ja aktiivisuusmittaritutkimuksiin otetaan yhteensä noin 100 kissaa ja verinäytteitä pyydetään noin 400 kissasta. Jatkotutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista, eikä jatkotutkimuksista kieltäytyminen vaikuta osallistumiseenne kyselytutkimukseen.

 

KISPETiin osallistuminen ei vaikuta arkeenne ja edellyttää vain kyselyihin vastaamista. Kyselyihin vastaaminen vie yhteensä noin 30 minuuttia kissaa kohden. Jatkotutkimuksiin osallistuminen voi vaatia kissan kuljettamisen eläinlääkäriklinikalle tai sopimaamme tutkimustilaan. Tutkimukseen osallistumisesta ei ole haittaa kissanne terveydelle. Jatkotutkimuksena tehtävään käyttäytymistestiin osallistuminen voi aiheuttaa kissallenne lyhytaikaista stressiä, jonka pyrimme minimoimaan. Verinäytteenotossa kissastanne otetaan eläinlääkäriklinikalla verta samalla tavalla kuin normaalissa verikokeessa.

 

Noudatamme Euroopan yleistä tietosuoja-asetusta aineiston keräämisessä ja käsittelyssä. Tietonne säilytetään tietosuojatulla palvelimella. Jatkotutkimusten yhteydessä mahdollisesti kerättävä paperinen aineisto säilytetään lukituissa Helsingin yliopiston tiloissa. Kaikki tutkimuksessa kerättävä tieto on luottamuksellista. Tietoja analysoidaan ja tutkimuksen tulokset julkaistaan niin, että teidän henkilöllisyyttänne ei voi tunnistaa. Jos päätätte keskeyttää tutkimukseen osallistumisen, säilytämme teistä ja kissastanne kerätyt tiedot, ellette pyydä niiden poistamista. Tutkimuksen jälkeen aineisto arkistoidaan Helsingin yliopistolle toistaiseksi.

 

Tutkimusta on rahoittanut Suomen Kissaliitto ja Agrian tutkimusrahasto. Tutkimuksen rahoittajat eivät vaikuta tutkimusasetelmaan, -menetelmiin tai -tuloksiin, eivätkä tulosten julkaisuun.

 

Yhteystiedot:

Tutkimuksen johtaja Hannes Lohi, hannes.lohi@helsinki.fi, p. +358294125085

Tutkija Milla Salonen, milla.ahola@helsinki.fi

Tutkija Salla Mikkola, salla.mikkola@helsinki.fi

Käyttäytymistutkimuksen sähköpostiosoite: lohi-kaytostutkimus@helsinki.fi